stoEr

Den digitala bolånelösningen

Allt börjar och slutar med konsumenten

Med fokus på konsumentens upplevelse hanteras bolån via mobil, surfplatta eller dator med stoErs lösning – från ansökan och erbjudande till godkännande. En snabbare och smidigare service för konsumenterna samtidigt som stoEr ger ökad effektivitet och lägre kostnader för banken.

Framtidens bolånelösning

stoEr gör bolån till en digital upplevelse och tjänst, för både konsument och bank. stoErs digitala bolånelösning introducerar ”Mortgage as a Service” som skalar och effektiviserar bankens bolåneprodukt. Allt med bankens egna varumärke och “look and feel”.

Vår tjänst

Vi tillhandahåller en helhetslösning för hantering av bolån online

Compliant

stoEr levererar en compliant bolånelösning

Automatiserad

Digitala processer ger automatiserade bolån för bank och konsument

Enkel

Ett modernt gränssnitt helt anpassat efter konsumentens behov och situation

Skalbar

Byggd för att skala tekniskt och ekonomiskt för banken

Säker

Modern teknisk plattform med robust och säker drift i molnet samt hög krypteringsstandard

Komplett

En lösning för allt som rör bolån, från ansökan till återbetalning

Team

stoEr är grundat och skapat av en unik mix av specialister med erfarenhet från utveckling av digitala lösningar för betalning, e-handel och finansiella tjänster.

Pär Isaksson

Chief Executive Officer, Founder

Niklas Midby

Chairman

Erik Lindblad

Chief Architect, Founder

Kjell Sundquist

Chief Financial Officer

Richard Wachtmeister

Chief Legal Officer

Lina Williamsson

Compliance Officer / DPO

Mårten Rasin

Chief Product Officer

Mats Andersson

Senior Technical Advisor

Ida Åström

Credit Process Owner

Jonathan Olsson

Senior Developer

Joel Hansson

Senior Developer

Jon Gille

Senior Developer

Tobias Sjösten

Frontend Developer

Samuel Gauffin Holmberg

Fullstack Developer

Kristoffer Andersson

Senior Developer

You?

Senior Developer

We’re hiring!

Personuppgiftshantering

Personuppgifter i produkten

Vi hanterar i dagsläget inga personuppgifter i vår produkt då den är under utveckling. Inga personuppgifter, vare sig kunduppgifter, administratörsuppgifter eller liknande, samlas således in i dagsläget. Enbart fingerade personuppgifter och testuppgifter används i produktutecklingsprocessen. Vår Integritetspolicy kommer att uppdateras när vi börjar behandla personuppgifter i produkten.

Integritetspolicy

Här kan du som har kontakt med stoEr i egenskap av t.ex. kund eller potentiell kund, investerare eller potentiell investerare, arbetssökanden, företrädare för media eller av någon annan anledning kommunicerar med oss, ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och därför är vi angelägna om att de personuppgifter som lämnas till oss hanteras på ett tryggt och säkert sätt samt i enlighet med gällande dataskyddsregler. Du hittar fullständig information i vår Integritetspolicy

Demo och kontakt

Pär Isaksson

Chief Executive Officer