Om oss

Vi digitaliserar bolånemarknaden

Systemleverantör till en bransch i förändring

Ökad digitalisering i kombination med ökad rörlighet och minskad kundlojalitet skapar nya utmaningar på marknaden. Den moderna bankkunden ställer idag höga krav på smidiga, tillgängliga och snabba digitala lösningar. För att vara relevant måste den moderna bolåneaktören inte bara leva upp till, utan även överträffa dessa krav. Vi på stoEr är stolta över att vara systemleverantör till en bransch i förändring. Vi hjälper nya aktörer att utmana marknaden, och traditionella aktörer att uppdatera sitt digitala kunderbjudande.


FRAMTIDENS BOLÅNELÖSNING

Man kan inte möta nya utmaningar med gamla lösningar. Med hjälp av stoEr kan bolånemarknadens aktörer tänka nytt och göra bolån till en digital upplevelse och tjänst, för såväl slutkonsument som bank. stoErs digitala bolånelösning introducerar Mortgage as a Service och skalar och effektiviserar bolåneprodukten, från ax till limpa. Våra system levereras som en White Label SaaS, så att våra partners kan fortsätta erbjuda sina produkter och tjänster i eget varumärke, men med en förbättrad digital upplevelse.

vision


Vi digitaliserar bolånemarknaden! Genom att tänka nytt och utmana gamla strukturer vill vi förbättra, förenkla och effektivisera för såväl bank som slutkonsument. 

uppdrag

 

Vårt uppdrag är att genom att använda digitalisering som verktyg öka kundnöjdhet och minska kostnader. 

Värderingar