Ökad rörlighet på marknaden och förändrade kundbeteenden ställer nya krav på er som ger ut bolån. Mosaic är det digitala systemet för den moderna bolåneaktören! Vi hjälper er att komma igång med er nya verksamhet, eller förbättra och digitalisera er befintliga. Mosaic erbjuder en digital process från lånelöfte till life cycle management – för såväl bolånekund som bolånehandläggare.

 

Minskade kostnader

Genom att minimera manuella steg i bolåneprocessen kan vi minska såväl kostnader som operativa risker. 

 

Utrymme för innovation

Vår SaaS-leverans erbjuder kontinuerliga förbättringar. Genom att överlåta utveckling, drift och underhåll åt oss får ni möjlighet att fokusera på innovation och produktutveckling.


Kunden i fokus

Ökade kundnöjdhet genom en digital kundresa i världsklass, från ansökan och under hela produktlivscykeln. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss för en demo

Email:

jonathan@stoer.se